RODO

Wyszukiwanie zamocowań:
 •  
 •  
 •  
 •  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że: jako KONMET P.M. GADZINA s.c. z siedzibą: 58-500 Jelenia Góra ul. Spółdzielcza 35 NIP 611-273-78-55 jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych.

Podanie następujących danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy sprzedaży: imię i nazwisko/Nazwa Firmy, adres zamieszkania/siedziby, NIP (w przypadku działalności gospodarczej).

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych dla celów podatkowych i rachunkowych,
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej
 • obsługi reklamacji
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń w razie niezapłacenia faktury

Z danych tych będziemy korzystać przez czas wykonania obowiązków prawnych oraz czas przedawnienia roszczeń.

Państwa dane mogą być przekazane następującym podmiotom:
 • reprezentantowi handlowemu
 • firmom świadczącym nam usługi prawne
 • firmie analizującej sytuację finansową Państwa firmy
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową
 • podmiotom świadczącym usługi kurierskie

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar UE.

Przysługuje Państwu prawo do:
 • udostępnienia i przeniesienia Państwa danych
 • poprawienia i usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa

Kontakt z zespołem do spraw prywatności: daneosobowe@konmet.eu

Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.