UWAGA !!! Nowe oznaczenia na materiałach budowlanych !!!

Wyszukiwanie zamocowań:
  •  
  •  
  •  
  •  

Więcej szczegółów po kliknięciu...

Z dniem 1 lipca 2013 Rozporządzenie o wyrobach budowlanych 305/2011 (CPR) zastąpi Dyrektywę o wyrobach budowlanych 89/106 (CPD) i wprowadzi obowiązek znakowania CE wszystkich wyrobów budowlanych objętych zharmonizowanymi Europejskimi Normami i ETA we wszystkich krajach członkowskich.

Kliknij na ulotkę aby wyświetlić więcej szczegółów:

 

Zobacz pełną informacje oraz zmiany jakie niesie ze sobą nowa regulacja.:

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.