Zawiadominie o przeksztaceniu formy prawnej spółki

Wyszukiwanie zamocowań:
  •  
  •  
  •  
  •  

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, że nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej działającej pod nazwą:KONMET P.M. GADZINA SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Spółdzielczej 35, 58-500 Jelenia Góra,w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą KONMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Jeleniej Górze z dniem 01.03.2023.

Jednocześnie zapewniam Państwa, iż w ramach przekształconej spółki jesteśmy zainteresowani kontynuowaniem z Państwem - owocnej i korzystnej dla obu stron współpracy. Zapewniamy, że dotychczasowe standardy działalności i rzetelność będą dochowane także w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Niniejsze pismo ma charakter informacyjny, bowiem w przypadku przekształcenia, spółce przekształconej przysługują z mocy prawa wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, co należy rozumieć w ten sposób, że spółka ta nie wstępuje, ale jest cały czas podmiotem tych praw i obowiązków. Skutkiem takiego rozwiązania jest to, że wszelkie zawarte z Państwem umowy wiążą spółkę przekształconą bez potrzeby sporządzania jakichkolwiek aneksów.

W związku z powyższym prosimy o aktualizację danych firmy w Państwa bazach na następujące:

KONMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP 6112737855
58-500 Jelenia Góra ul. Spółdzielcza 35
Regon 360581624
BDO: 000473421
KRS: 0001022492

Numery rachunków bankowych pozostaja bez zmian.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości służymy naszą pomocą pod numerem telefonu 756466473.


Pobierz podpisane zawiadomienie w formacie PDF

Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.