Informacja w sprawie możliwości nałożenia ceł anty dumpingowych na elementy złączne

Fasteners search:
  •  
  •  
  •  
  •  

Drodzy Klienci,
W związku  z rozporządzeniem wykonawczym komisji UE 2021/970 w sprawie możliwości nałożenia ceł anty dumpingowych na elementy złączne firma KONMET P.M. GADZINA S.C. będzie aktualizowała ceny sprzedaży.
Możliwe maksymalne cło, które może zostać nałożone z mocą wsteczną to 250%

----

Dear Customers,
In conjunction with implementing regulation of EU Commission Implementing Regulation 2021/970 according to the possibility of imposing anti-dumping duties on fastener products, KONMET P.M. GADZINA S.C. will update sales prices.
The maximum possible duty that may be levied retroactively is 250%

----

Уважаемые клиенты,
В связи с Регламентом Комиссии ЕС по реализации 2021/970 о возможности введения антидемпинговых пошлин на крепежные изделия, KONMET P.M. GADZINA S.C. обновит свои цены. 
Максимально возможная пошлина, которая может взиматься ретроспективно задним числом, составляет 250%.

----

Debido al Reglamento de Ejecución 2021/970  de la Comisión de la UE sobre la posibilidad de imponer derechos antidumping a los sujetadores fijaciones, empresa KONMET P.M. GADZINA S.C. actualizará sus precios de venta.
Maximo posible derecho antidumping que se puede imponer retroactivamente es del 250%.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.